Skip to content

Kostenverdeling bij funderingsschade

Kostenverdeling bij funderingsschade

Funderingsproblemen komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Door het dalende grondwaterpeil kunnen huizen verzakken waardoor er bijvoorbeeld paalrot kan ontstaan. Vaak komen de herstelkosten voor rekening van de huiseigenaar, maar is dat terecht?

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de kosten van funderingsschade eerlijk en rechtvaardig kan worden verdeeld tussen alle betrokken partijen, zodat de funderingen snel kunnen worden aangepakt.

 

Funderingsschade door klimaatverandering

Klimaatverandering is een actuele en belangrijke oorzaak. Vaak zijn het oorzaken waar enkel individuele huiseigenaren geen invloed op hebben. Om tot een goede oplossing te komen, pakt de Overheid nu de regie. Waterschappen, gemeenten en het Rijk gaan nu in gesprek over een eerlijke verdeling van de herstelkosten tussen alle betrokken partijen.

Minister De Jonge neemt de aangenomen moties mee in zijn aanpak van de funderingsproblemen. Resultaten worden verwacht aan het eind van het eerste kwartaal van 2024.


Bronnen: https://www.eigenhuis.nl/nieuws/eerlijkere-kostenverdeling-funderingsschade-dichterbijhttps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2023Z18625&did=2023D44807

Hoe herkent u funderingsproblemen?

U kunt funderingsproblemen herkennen aan verschillende onderdelen waaronder scheefstand van de woning of scheve vloeren. Maar ook scheuren in bouwmuren, grondverzakkingen rondom het panden en te lage grondwaterstanden kunnen van toepassing zijn op de woning.

Wilt u weten wat de kosten zijn om funderingsproblemen te kunnen verhelpen? Neem dan contact met ons op voor een passend advies. 

Bekijk ook enkele voorbeelden van bouwgebreken op de Real Estate Valuator: myrev.nl/bouwgebreken.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.