Skip to content
inspecties

Inspecties

Onderhoudsplannen

Verduurzaming

Bouwbegeleiding

Aanbestedingen

Kwaliteitsmetingen

SONY DSC

Vastgoedbeheer

Contractmanagement

jaarrekening

Benchmark

Diensten & Expertise

Onze diensten zijn complexe vraagstukken

Onze diensten zijn vaak bouwprojecten met complexe vraagstukken. De professionals van Koëter Vastgoed Adviseurs werken allen vanuit dezelfde visie op vastgoed.

Vastgoed is een asset om de bedrijfsprocessen van een organisatie te huisvesten en daarmee ondersteunend van aard. 

Onze diensten

De professionals van Koëter Vastgoed Adviseurs werken allen vanuit dezelfde visie op vastgoed.

Vastgoed is een asset om de bedrijfsprocessen van een organisatie te huisvesten en daarmee ondersteunend van aard. In vastgoedbeheer of renovaties is het daarom wezenlijk te beseffen dat het belang van de gebruiker in principe voorgaat op bouw- en onderhoudsaspecten.

Onderhoud is daarbij geen project, maar een bedrijfsproces. Optimalisering van vastgoedbeheer en onderhoud dient daarom bedrijfsmatig benaderd te worden, waarbij de principes van ketenintegratie en ‘LEAN-thinking’ een belangrijke rol spelen.

De ideale onderhoudsorganisatie is een organisatie met een hoge klanttevredenheid en een strakke sturing op kwaliteit en kosten. Deze organisatie heeft heldere doelstellingen, processen en korte communicatielijnen, waardoor verspillingen geminimaliseerd worden. Gebruikers en onderhoudsbedrijven die jaarlijks bij de panden komen, zorgen voor voldoende informatie om begrotingen en planningen actueel te houden. Extra inspecteren is niet meer nodig. Onderhoudswerkzaamheden zijn in systeemcontracten (lopende-band-processen) ondergebracht die jaarlijks worden geëvalueerd op basis van prestaties en marktconformiteit. Besparingen worden hierbij gezocht in de gehele keten, waarbij zowel opdrachtgever als leverancier bereid is processen en systemen aan te passen en te koppelen voor de ander. Opzichters zijn niet meer nodig, slechts gespecialiseerde kwaliteitscontroleurs die steekproefsgewijs de controle uitvoeren van de standaardprocessen, zowel op financieel als technisch vlak.

Ketels onderhouden of vervangen, schilderen en daken onderhouden of vervangen, zijn allemaal onderhoudswerkzaamheden die met regelmaat voorkomen en beschouwd kunnen worden als routinewerk. Als de organisatie in staat is alle partijen in de keten te activeren en de bereidheid en kennis heeft om de systemen van de keten goed in te richten, zijn bijzondere prestaties mogelijk. De beste besparing op het schilderwerk van houten buitenkozijnen is een verf die qua prijs net zo duur is als reguliere verf, maar die wel tweemaal zo lang meegaat. Om dat te bereiken is de gehele keten nodig.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.