Skip to content
inspecties
Diensten & Expertise

Kwaliteitsmetingen

Gedurende de looptijd van de opdracht voert Koëter Vastgoed Adviseurs periodieke onafhankelijke steekproeven uit om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te controleren.

Kwaliteitsmetingen

In veel gevallen leidt een succesvolle aanbesteding niet tot het gewenste resultaat in de uitvoering. Zowel leveranciers als opdrachtgevers weten niet goed hoe ze met het contract om moeten gaan en op welke wijze ze het contract moeten bewaken. Gedurende de looptijd van de opdracht voert Koëter Vastgoed Adviseurs periodieke onafhankelijke steekproeven uit om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te controleren. De resultaten van de controles en de overige KPI’s worden in handzame kwaliteitsrapportages opgenomen.

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft reeds een groot aantal prestatiecontracten (bouwkundig en installatietechnisch) ingekocht, geïmplementeerd en meerdere jaren succesvol bewaakt namens haar opdrachtgevers. Het bewaken van de kwaliteit en het meten van de prestaties binnen lopende contracten is van essentieel belang voor een langdurige, succesvolle samenwerking met contractpartners en kan tot een enorme reductie in kosten en ergernis leiden.

Diverse instrumenten en methoden op basis van Kwaliteits Prestatie Indicatoren (KPI’s) zijn ontwikkeld om tegen relatief lage kosten, middels onafhankelijke externe toetsing, de contracten succesvol te bewaken. Graag informeren we u over deze methoden of voeren we deze kwaliteitsmetingen, audits, steekproeven en prestatiemetingen voor u uit.

Daarnaast heeft Koëter Vastgoed Adviseurs ruime ervaring met het opstellen van gebreken- en kwaliteitsrapportages voor rechtszaken en arbitrage. Wij zijn nauw betrokken bij veelal verhitte discussies tijdens de procedures zonder hierdoor beïnvloedt te raken.

Kengetallen uit de Vastgoed Taxatiewijzer

In het commerciële vastgoedbeheer, maar ook door woningbouwcorporaties, worden de kengetallen uit de Vastgoed Taxatiewijzer vaak als norm gehanteerd. In de praktijk kan zich een situatie voordoen waarin de exploitatiekosten van een gebouw hoger zijn dan dat ze volgens de kengetallen zouden mogen zijn. Op basis van een gebouwinventarisatie kunnen wij een vergelijk opstellen tussen de praktijk en de norm. Uit dit vergelijk worden aanbevelingen en verbeterpunten geformuleerd, waarmee een meer marktconforme exploitatiekostenbegroting bereikt kan worden.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.