Skip to content
inspecties
Diensten & Expertise

Beheer in vastgoed

Koëter Vastgoed Adviseurs is als gespecialiseerd adviesbureau in het beheer en onderhoud van vastgoed, de perfecte partij om u te ontzorgen.

Vastgoedbeheer

U wilt volledig ontzorgd worden in het beheer van uw vastgoed. Geen meldingen van klachten of storingen. Geen vragen van leveranciers maar tegelijkertijd wel het vertrouwen hebben dat een professionele partij de kwaliteit bewaakt van uw vastgoed? Koëter Vastgoed Adviseurs is als gespecialiseerd adviesbureau in het beheer en onderhoud van vastgoed, de perfecte partij om u te ontzorgen.

Vastgoed management

De drie lagen van vastgoedmanagement bestaan in de praktijk uit de specialisaties van onderhoudsmanagement, projectmanagement en portefeuillemanagement. Vastgoedmanagement verbindt deze onderdelen waarbij in de tactische assetmanagementlaag alle informatie wordt gekoppeld en bewaakt. De volgende vragen worden daarbij doorlopend beantwoord om het vastgoedmanagementproces te sturen:

  • Wat zijn de uitgangspunten, doelstellingen en resultaten voor de business case van het vastgoedobject?
  • Worden deze uitgangspunten, doelstellingen en resultaten in de project behaald en/of welke bijstellingen zijn noodzakelijk?
  • Worden deze uitgangspunten, doelstellingen en resultaten in het onderhoud behaald en/of welke bijstellingen zijn noodzakelijk?
  • Leveren de combinaties van resultaten en bijstellingen gevolgen op voor het portefeuillemanagement en is bijsturing noodzakelijk?
  • Hebben wijzigingen vanuit de zorgorganisatie (primair proces) implicaties voor de portefeuillestrategie?

Koeter Vastgoed Adviseurs is de juiste partner om het vastgoedmanagement binnen uw organisatie te implementeren, professionaliseren of zelfs helemaal over te nemen!

Onderhoudskwaliteit vastgoedbeheer

Gezamenlijk maken we afspraken over de minimale onderhoudskwaliteit, de onderhoudskosten op korte en lange termijn en de afhandeling van klachten en storingen. Vervolgens zullen de beheerders van Koëter Vastgoed Adviseurs binnen deze afspraken en mandaat de gebruikers informeren, de leveranciers aansturen en u ontzorgen.

Vastgoedbeheer bijzondere gebouwen?

Het beheren van bijzondere, complexe of omvangrijke vastgoedobjecten of -portefeuilles is geen enkel probleem. Graag informeren wij u over de verschillende mogelijkheden.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.