Skip to content
inspecties
Diensten & Expertise

Op bouwkundig gebied en E&W een onafhankelijke inspectie

De kosten worden vergeleken met de meest actuele kostenkengetallen van de Vastgoed TaxatieWijzer (VTW). 

Inspecties

Koëter Vastgoed Adviseurs is al 20 jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van gebouwinspecties. Onze ervaren inspecteurs kunnen zowel bouwkundige inspecties uitvoeren als ook installatietechnische inspecties van alle vormen van vastgoed. Verschillende inspectiesystemen zijn daarbij geen enkel probleem.

Gebouwen waaronder:

Inspectiemethodieken:

Uitvoeren inspecties door Koëter Vastgoed Adviseurs

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft een lange staat van dienst als het gaat om het uitvoeren van eenvoudige tot zeer complexe inspectie opdrachten. Grote hoeveelheden vastgoed, weinig tijd, grote variëteit aan gebouwen, specifieke technische vraagstukken of slechts één pand voor aankoop. Koëter Vastgoed Adviseurs kan de actuele onderhoudsstaat voor u in kaart brengen. 

Gebouwen zijn continu onderhevig aan slijtage door gebruik, weersinvloeden en veroudering. Voor het goed onderhouden van een gebouw is een onderhoudsplanning nodig. Een planning die zowel bruikbaar is voor het financieel management, de beheerders én uitvoerders.

Onze werkwijze staat voor het top-down aansturen van het planmatige onderhoudsproces. Dit betekent dat vanuit het strategisch niveau (het beleid) de uitgangspunten voor de technische kwaliteit worden bepaald. Met deze benadering vormen wij de vaak ontbrekende schakel tussen organisatie en techniek. Vanuit de geformuleerde uitgangspunten kunnen wij middels een gerichte inspectie een objectieve conditiemeting uitvoeren van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige delen van het gebouw volgens de NEN 2767. Aan de hand van de condities worden de urgenties voor het onderhoud van het vastgoed bepaald en stellen wij een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) op.

Door deze benadering wordt voorkomen dat veel kostbare tijd wordt besteed aan werkzaamheden die geen toegevoegde waarde hebben voor de invulling van het beleid. Het voordeel van een goed opgestelde MJOP is dat alternatieven voor het uit te voeren onderhoud snel doorgerekend en beoordeeld kunnen worden. Met het op een juiste manier op elkaar afstemmen van de verschillende onderhoudsactiviteiten kan beduidend financieel voordeel worden behaald.

Dit schema geeft de relatie aan tussen het strategische (financiële) niveau, het tactische (logistieke) niveau en het operationele (uitvoerende) niveau. Het top-down aansturen van het onderhoudsproces voorkomt een complexe en vaak te dure opbouw van een onderhoudssysteem.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.