Skip to content
inspecties
Diensten & Expertise

Inkoop en/of aanbesteding

Koëter Vastgoed Adviseurs beschikt over een team die aanbestedingen, onderhoudswerkzaamheden, duurzame maatregelen en andere diensten kunnen inkopen.

Aanbestedingen

Elk bouwproject vraagt om een specifieke aanbesteding strategie. Voor bouwprojecten of ontwikkelingsprojecten zijn diverse adviserende en uitvoerende partijen nodig en is de wijze waarop de juiste partij geselecteerd wordt afhankelijk van het proces, planning en specifieke wensen van de opdrachtgever.

Inkoop / Aanbesteding

Koëter Vastgoed Adviseurs beschikt over een team die onderhoudswerkzaamheden, duurzame maatregelen en andere diensten kunnen inkopen. Ook al is een partij niet verplicht om een aanbesteding te organiseren, een private aanbesteding kan veel voordelen bieden. 

Mogelijke inkoopprocedures:

 • Enkelvoudig onderhands
 • Meervoudig onderhands
 • Marktconsultatie
 • Europese niet-openbare procedure 
 • Europese openbare procedure
 • Concurrentiegerichte dialoog
 • Onderhandelingsprocedure
 • RFI en RFP
 • Tenders voor vastgoedeigenaren, beleggers, zorginstellingen en woningcorporaties

Alle aanbestedingen kunnen worden begeleidt door een jurist en technisch adviseur via ons kantoor, op TenderNed of Negometrix.

De dienstverlening kan variëren van een gunningsadvies tot een volledige begeleiding met aanbestedingsdocumenten, deelname aan de beoordelingscommissie, correspondentie met de inschrijvers en het gunningsadvies.

Aanbesteding en Koëter Vastgoed Adviseurs

De deskundige inkopers van ons bureau kunnen de aanbesteding van bouw-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden verzorgen. Wij adviseren op het gebied van inkoopvoorwaarden, contractvorming en verzorgen Europese aanbestedingstrajecten.

Met een innovatieve insteek van het inkoopproces lukt het ons vaak aanzienlijke inkoopvoordelen te behalen of binnen het bestaande budget een aanzienlijke kwaliteitsverbetering te bereiken.

Na inkoop kunnen wij de uitvoering van de werkzaamheden begeleiden, de kwaliteit van de uitvoering controleren en de financiële projectadministratie uitvoeren. Meerwerk kan worden voorkomen door zorgvuldig aan te besteden in combinatie met een strakke begeleiding van de uitvoering van de opdracht. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Aanbestedingen in 7 stappen

 1. Maak een planning met extra tijd voor overleggen, TED, bouwvak en bezwaren.
 2. Inventariseer de gemaakte kosten voor onderhoud en de nieuwe tarieven in de markt (Spendanalyse en aanvraag budget).
 3. Organiseer interviews met de belangrijkste stakeholders (Draagvlak).
 4. Verzamel informatie (Demarcatielijst, garanties en eindtijden contracten).
 5. Maak de lijst met de installaties/bouwdelen per gebouw met conditie (Prijzenblad)
 6. Stel met het inkoopteam de gunningscriteria en het Programma van Eisen op.
 7. Publiceer de inkoopdocumenten op TenderNed.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.