Skip to content
inspecties
Diensten & Expertise

Verduurzaming

Het verduurzamen van vastgoed zorgt namelijk niet alleen voor meer rendement, maar draagt ook bij aan een beter klimaat. 

Koëter Vastgoed Adviseurs helpt u graag verder bij uw vraagstuk.

Verduurzaming

Natuurlijk moeten we nu maatregelen gaan nemen om het opwarmen van de aarde op zijn minst wat te vertragen. En natuurlijk kosten die maatregelen geld. Investeren in de toekomst dus. Een mooie zaak, maar dan moeten we wel álle feiten goed voor ogen hebben. Ook vanuit de exploitatie-technische kant.

Als we woningen, kantoren of bedrijfsruimten bouwen, moeten we in Nederland voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. Per 1 januari 2021 is de EPC-berekening en de huidige berekening voor het energielabel van nieuwbouw en bestaande bouw vervallen. Voor nieuwe gebouwen wordt de energetische kwaliteit in kWh/m2 niet langer uitgedrukt in één getal, maar op drie niveaus: BENG 1, BENG 2 en BENG 3.

BENG eisen

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan onder meer uit van de energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar (BENG 1). Maar er worden tegelijkertijd ook eisen gesteld op het gebied van het maximale primaire fossiele energiegebruik (BENG 2) en het minimale percentage hernieuwbare energie (BENG 3). In de basis gelden de BENG indicatoren voor alle gebouwen zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Dit is vergelijkbaar met de gebruiksfuncties waar voorheen een EPC-eis werd gesteld. Enkele uitzonderingen zijn de overige gebruiksfunctie en de industriefunctie.

BENG lijkt mogelijk strenger dan EPC omdat BENG drie separate eisen stelt:

  • BENG 1 De energiebehoefte van het gebouw(schil) in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 2 Het primair (fossiele) energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 3 Het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Waar kunnen we mee rekenen?

Om te kunnen berekenen of je aan de nieuwe BENG-eisen voldoet is er een nieuwe bepalingsmethode ontwikkeld. Deze is vastgelegd in een  verkrijgbare Nederlands Technische Afspraak: NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’. Met NTA 8800 kan niet alleen de energieprestatie van nieuwbouw worden berekend, maar ook de energieprestatie van bestaande gebouwen. Het gaat daarbij zowel om woning- als utiliteitsbouw.

De juiste cijfers bij Koëter Vastgoed Adviseurs

Koëter Vastgoed Adviseurs is als auteur van de Vastgoed Taxatiewijzer al decennialang een autoriteit op dit gebied en kan ook u helpen om met de juiste cijfers aan de slag te gaan. Dat begint al met een juiste beoordeling van de resultaten van de audit: wat is nodig en wat niet? Zijn de geschatte investeringen reëel, en de geraamde terugverdientijden?

Met een uniek rekenmodel, gevuld met de schat aan informatie uit de Vastgoed Taxatiewijzer, worden scherpe en kloppende berekeningen gemaakt van de financieringsgraad van uw vastgoed. Hulp bij het verzamelen van de nodige informatie? Koëter Vastgoed Adviseurs helpt u hier graag bij! Neem vrijblijvend contact op.

Advies in duurzaamheid: Begeleiding van constructieberekeningen van daken, zodat gecontroleerd kan worden welke panden (veilig) in aanmerking komen voor zonnepanelen of sedumdaken. Met behulp van de kosten, rentes, boekwaardes, exploitatiekosten en levensduur berekenen we uitgebreide businesscases waarin de terugverdientijd inzichtelijk wordt gemaakt. Onze vastgoed adviseurs hebben ruime ervaring met presentaties en overleggen bij de gemeenteraad en raad van bestuur

Ruime ervaring in duurzaamheid: We hebben ruime ervaring met de indiening van de Informatieplicht Energiebesparing in het eLoket en de controle van EED audits en maatwerkadviezen. Daarnaast kan de jurist bezwaar maken bij het RVO indien gemeentes en andere non-profit organisaties foutief door het RVO of Omgevingsdienst worden aangeschreven.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.