Skip to content
inspecties
pexels-enric-cruz-lópez-6039181
pexels-tim-mossholder-912124
Diensten & Expertise

Verduurzaming

Het verduurzamen van vastgoed zorgt namelijk niet alleen voor meer rendement, maar draagt ook bij aan een beter klimaat. 

Koëter Vastgoed Adviseurs helpt u graag verder bij uw vraagstuk.

Verduurzaming

Natuurlijk moeten we nu maatregelen gaan nemen om het opwarmen van de aarde op zijn minst wat te vertragen. En natuurlijk kosten die maatregelen geld. Investeren in de toekomst dus. Een mooie zaak, maar dan moeten we wel álle feiten goed voor ogen hebben. Ook vanuit de exploitatie-technische kant.

Als we woningen, kantoren of bedrijfsruimten bouwen, moeten we in Nederland voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor een woning geldt een minimale EPC-eis van 0,4, voor utiliteitsgebouwen hangt dit af van de gebruiksfunctie. Een kantoor moet minimaal voldoen aan een EPC van 0,8. De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG).

Advies in duurzaamheid: Begeleiding van constructieberekeningen van daken, zodat gecontroleerd kan worden welke panden (veilig) in aanmerking komen voor zonnepanelen of sedumdaken. Met behulp van de kosten, rentes, boekwaardes, exploitatiekosten en levensduur berekenen we uitgebreide businesscases waarin de terugverdientijd inzichtelijk wordt gemaakt. Onze vastgoed adviseurs hebben ruime ervaring met presentaties en overleggen bij de gemeenteraad en raad van bestuur

Ruime ervaring in duurzaamheid: We hebben ruime ervaring met de indiening van de Informatieplicht Energiebesparing in het eLoket en de controle van EED audits en maatwerkadviezen. Daarnaast kan de jurist bezwaar maken bij het RVO indien gemeentes en andere non-profit organisaties foutief door het RVO of Omgevingsdienst worden aangeschreven.

De juiste cijfers bij Koëter Vastgoed Adviseurs

Koëter Vastgoed Adviseurs is als auteur van de Vastgoed Taxatiewijzer al decennialang een autoriteit op dit gebied en kan ook u helpen om met de juiste cijfers aan de slag te gaan. Dat begint al met een juiste beoordeling van de resultaten van de audit: wat is nodig en wat niet? Zijn de geschatte investeringen reëel, en de geraamde terugverdientijden?

Met een uniek rekenmodel, gevuld met de schat aan informatie uit de Vastgoed Taxatiewijzer, worden scherpe en kloppende berekeningen gemaakt van de financieringsgraad van uw vastgoed. Hulp bij het verzamelen van de nodige informatie? Koëter Vastgoed Adviseurs helpt u hier graag bij! Neem vrijblijvend contact op.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.