Skip to content
inspecties
Diensten & Expertise

Contractmanagement

Als uw vastgoedbeheerder wil Koëter Vastgoed Adviseurs u behulpzaam zijn bij uw contractmanagement.

Contractmanagement

In veel gevallen leidt een succesvolle aanbesteding niet tot het gewenste resultaat in de uitvoering. Zowel leveranciers als opdrachtgevers weten niet goed hoe ze met het contract om moeten gaan en op welke wijze ze het contract moeten bewaken. Koëter Vastgoed Adviseurs heeft reeds een groot aantal prestatiecontracten (bouwkundig en installatietechnisch) ingekocht, geïmplementeerd en meerdere jaren succesvol bewaakt namens haar opdrachtgevers. Het bewaken van de kwaliteit en het meten van de prestaties binnen lopende contracten is van essentieel belang voor een langdurige, succesvolle samenwerking met contractpartners en kan tot een enorme reductie in kosten en ergernis leiden.

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft diverse instrumenten en methoden op basis van Kwaliteits Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld om tegen relatief lage kosten, middels onafhankelijke externe toetsing, de contracten succesvol te bewaken. Graag informeren we u over deze methoden of voeren we deze kwaliteitmetingen, audits, steekproeven en prestatiemetingen voor u uit.

De definitie van contractmanagement volgens het inkoop instituut Pianoo is: het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop, eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt; teneinde volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren.

Koëter Vastgoed Adviseurs is gespecialiseerd in het technische en juridische deel van het onderhoudscontract. Samen met diverse partners ondersteunen wij organisaties om het contractmanagement op orde te krijgen.

Er worden vragen gesteld zoals:

  • Heeft u als organisatie zicht op alle verplichtingen die u of uw medewerkers zijn aangegaan?
  • Zijn deze verplichtingen ook goed vastgelegd en gedocumenteerd?
  • Kunt u contract informatie snel en zonder problemen produceren?
  • Hebben belanghebbenden zicht op de contractuele afspraken?
  • Zijn uw contracten in compliance met de geldende wetgeving (bv. Wet bescherming Persoonsgegevens)?

Veel organisaties zullen één of meerdere vragen met nee moeten beantwoorden. Dit betekent dat u wellicht niet het maximale uit uw afspraken haalt of zelfs aanmerkelijke risico’s loopt.

Contractmanagement en uw organisatie

Een contract is het resultaat van onderhandelingen, aanbestedingen, of onderhands gemaakte afspraken met leveranciers. Zijn de gevraagde prestaties kwalitatief en kwantitatief eenduidig vastgelegd en worden deze vervolgens ook gemonitord? Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst? Vaak komen er uit algemene voorwaarden zaken naar voren die u niet, of niet zo, dacht te hebben afgesproken, met onverwachte kosten of andere vervelende zaken tot gevolg.

Als uw vastgoedbeheerder wil Koëter Vastgoed Adviseurs u behulpzaam zijn bij uw contractmanagement. Onze specialisten maken graag voor u een analyse van uw contract-portfolio en zijn u dan ook behulpzaam bij het opstellen van een contractenregister. Daarbij kijken we meteen naar inhoud en voorwaarden, maar ook naar de looptijd van de overeenkomsten, of deze nog in overeenstemming zijn met wet en regelgeving en of er andere acties genomen kunnen of dienen te worden. Vaak met financieel of kwalitatief voordeel voor u.

Contractenregister en rapportages

Het resultaat is een heldere rapportage over uw contracten en een overzichtelijk contractenregister, dat toegankelijk is voor de betrokkenen die de inhoud van de contracten dienen te kennen. Heeft u zelf geen contractenregister? Geen nood, wij stellen u graag zonder kosten ons eigen Excel contractenregister ter beschikking. Op deze manier bent u weer helemaal in control als het gaat om afspraken met uw leveranciers.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.