Skip to content
logo koeter vastgoed adviseurs kleur

Pro abonnement: VTW + REV + Kennisbank + Onderbouwing + MJOP

TE BESTELLEN!
In abonnementsvorm of eenmalige editie.

PRO ABONNEMENT

VTW Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed + Online toegang tot REV + Toegang tot de Kennisbank + Toegang tot kosten onderbouwingen en uitdraaien van een MJOP

Het abonnement op de REV PRO is een zeer uitgebreid pakket voor professionals! 

U ontvangt naast de jaarlijkse Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten een persoonlijke inlogcode voor:

 • Volledige toegang tot REV en de exclusieve modules waaronder:
  • Onderhoud: Bekijk de gedetailleerde onderbouwing van de exploitatiekosten per bouwdeel van het referentiegebouw van uw keuze. Hierdoor verkrijgt u snel inzicht in de uitsplitsing van de onderhoudskosten, zoals benodigde arbeidsuren, materiaal, materieel, cyclus en de bijbehorende discipline. 
  • Plan: Genereer automatisch een Meerjaren Onderhoudsplanning op basis van de door bij dit type horende onderhoudskosten. U kunt het startjaar aanpassen, de planperiode laten variëren tussen de 5 en 100 jaar en u kunt deze MJOP exporteren in Excel zodat u de gegevens direct kunt toepassen in uw organisatie.
 • Volledige toegang tot de Kennisbank;
  • Onderhoudskosten met kengetallen per handeling
  • Bouwgebreken database met foto’s en herstelkosten
  • Bouwstijlen onderverdeeld in jaartal, monumentaal, revitalisatie en duurzaam
  • Achtergrondinformatie duurzaamheid met energiebesparende maatregelen
  • Techniek en materialen
  • Controle- en gebrekenlijst
  • Actuele cijfers op het gebied van OZB, rioollasten, waterschapslasten, opstalverzekeringen en kosten koper.
  • Rekenmodellen zoals BAR, NAR, DCF, RGWB en MJOP (zelf in te vullen)
  • Diverse modeldocumenten om te downloaden

Meer informatie over REV®️ treft u aan op www.myREV.nl.

De omslagfoto op de cover van de Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed is eigendom van Lokerse Architecten.

Andere abonnementsvormen