Skip to content
logo koeter vastgoed adviseurs kleur

Exploitatiekosten Maatschappelijk Vastgoed

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Maatschappelijk Vastgoed bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van Maatschappelijk Vastgoed te kunnen inschatten.

Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Maatschappelijk Vastgoed

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Maatschappelijk Vastgoed bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van Maatschappelijk Vastgoed te kunnen inschatten. Dit handige boek is gebaseerd op een eenvoudige, maar transparante en betrouwbare methode. Op basis van de categorie en het type gebouw zijn de exploitatiekosten, gesplitst naar bouwkundig en installaties, direct te bepalen. Er worden 3 categorieën gebouwen onderscheiden te weten: gemeentelijk vastgoed, zorggebouwen en scholen met in totaal meer dan 115 gebouwtypen. Elk type wordt met een kleurenfoto en een beknopte omschrijving aangeduid. Hierdoor is het type gebouw snel terug te vinden.

De kengetallen zijn ontleend aan het gedetailleerd systeem voor planmatig onderhoud van Koëter Vastgoed Adviseurs. Naast de kengetallen voor te verwachten onderhoudskosten geeft de Vastgoed Taxatiewijzer een overzicht van overige exploitatielasten zoals OZB-tarieven, rioollasten, waterschapslasten, verzekeringspremies, beheerkosten en kosten koper percentages. Ook wordt uitgebreide informatie gegeven over de herbouwwaarde, waardoor u de herbouwkosten nauwkeurig kunt bepalen. Dit boekje is, vanwege de betrouwbaarheid van de informatie en zijn handzame vorm, een handige hulp voor eigenaren en financiers, makelaars, taxateurs, beleggers en beheerders in de vastgoedsector.

De gegevens van de objecten zijn tevens opgenomen in de Real Estate Valuator of kortweg REV® . Met deze handige digitale tool kunnen de exploitatiekosten van het vastgoed gespecificeerd worden en kan een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de herstel- en verbeterkosten. REV® omvat circa 115 typen gebouwen waaronder gemeentelijke kantoren, culturele gebouwen, bedrijfsgebouwen, parkeergarages, brandweerkazernes, zorggebouwen en scholen. Door middel van een VTW-code zijn deze typen snel op te zoeken in de online tool. U kunt hierin uw eigen calculatie maken en dit in een rapportage weergeven. Daarnaast kunt u uw abonnement uitbreiden met de kennisbank met bouwgebreken, onderhoudskosten, detaillering van de kostenkengetallen en de automatische MJOP.

Andere uitgaves

Beleggingsvastgoed

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van beleggingsvastgoed te kunnen inschatten.

Onderhoudskostenkompas

De Vastgoed Taxatiewijzer Onderhoudskostenkompas bevat alle gegevens die u nodig heeft om de onderhoudskosten van woningen en utiliteitsgebouwen te kunnen berekenen.

Bouwgebreken

In deze Vastgoed Taxatiewijzer Bouwgebreken vindt u 147 van de meest voorkomende bouwgebreken van zowel bouwdelen als installaties.