Skip to content
logo koeter vastgoed adviseurs kleur

Bouwgebreken

In deze Vastgoed Taxatiewijzer Bouwgebreken vindt u 158 van de meest voorkomende bouwgebreken van zowel bouwdelen als installaties.

Vastgoed Taxatiewijzer Bouwgebreken

In deze Vastgoed Taxatiewijzer Bouwgebreken vindt u 158 van de meest voorkomende bouwgebreken van zowel bouwdelen als installaties.

Deze uitgave is een logische stap in de reeds door Koëter Vastgoed Adviseurs uitgebrachte Vastgoed Taxatiewijzers. De makelaars, taxateurs, bouwkundigen en beheerders van vastgoed hebben hiermee een extra handige tool in handen om het vak beter uit te kunnen oefenen.

De bouwgebreken zijn gesorteerd op de NL-SFB code wat een overzichtelijke indeling geeft bij het gebruik van dit handboek.

Per bouwgebrek staat er een foto of een tekening van het gebrek en de plaats waar het voorkomt. Daarnaast wordt er een omschrijving van de kenmerken van het gebrek gegeven, wat de oorzaak is, hoe het hersteld kan worden, het gebrek voorkomen kan worden en wat de herstelkosten zijn.

Deze informatie wordt op een overzichtelijke manier gepresenteerd met een duidelijke beschrijving, zodat u in uw dagelijkse werkzaamheden snel een gebrek kan herkennen en ook inzicht heeft in de te verwachten herstelkosten.

Deze gegevens zijn tevens opgenomen in de kennisbank van www.myrev.nl. Op deze site heeft u toegang tot alle onderhoudskosten kengetallen conform de NL-SFB code, de bouwgebreken, alle OZB- en riooltarieven, waterschapslasten en diverse rekenmodellen. Tevens heeft u toegang tot 380 referentieobjecten waarmee u de exploitatielasten snel kunt doorrekenen. Ook de duurzaamheidsmaatregelen kunt u doorrekenen in deze modellen.

Meer informatie over alle uitgaven en gebruiksmogelijkheden kunt u vinden op www.myrev.nl. Tevens kunt u hier het actuele prijzenbestand vinden.

Andere uitgaves

Beleggingsvastgoed

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van beleggingsvastgoed te kunnen inschatten.

Maatschappelijk Vastgoed

Deze Vastgoed Taxatiewijzer bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van Maatschappelijk Vastgoed te kunnen inschatten.

Onderhoudskostenkompas

De Vastgoed Taxatiewijzer Onderhoudskostenkompas bevat alle gegevens die u nodig heeft om de onderhoudskosten van woningen en utiliteitsgebouwen te kunnen berekenen.