Skip to content

Exploitatiekosten

In het commerciële vastgoedbeheer, maar ook door woningbouwcorporaties, worden de kengetallen uit de Vastgoed Taxatiewijzer vaak als norm gehanteerd. In de praktijk kan zich een situatie voordoen waarin de exploitatiekosten van een gebouw hoger zijn dan dat ze volgens de kengetallen zouden mogen zijn. Op basis van een gebouwinventarisatie kunnen wij een vergelijk opstellen tussen de praktijk en de norm. Uit dit vergelijk worden aanbevelingen en verbeterpunten geformuleerd, waarmee een meer marktconforme exploitatiekostenbegroting bereikt kan worden.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.