Skip to content

Facilitair beheer

Met het facilitair beheer adviseert, organiseert en controleert Koëter Vastgoed Adviseurs de facilitaire processen in en rondom uw gebouw. Professionalisering van het facilitaire proces leidt tot beheersbare processen, de mogelijkheid te anticiperen op veranderingen in het primaire bedrijfsproces, het beheersen van de kosten en een verbetering van de kwaliteit.

Wij inventariseren wensen en doelstellingen op basis waarvan een voorstel wordt gemaakt. Wij kijken naar de bestaande afspraken en kunnen de aanbesteding en contractonderhandelingen verzorgen. Tevens verzorgen wij de controle op zowel de kwaliteit van de uitvoering als op de facturatiestroom.

Alle diensten binnen en buiten het gebouw kunnen door Koëter Vastgoed Adviseurs worden aangeboden. Eén aanspreekpunt voor het totale beheer en tevens flexibiliteit ten aanzien van welke diensten worden afgenomen.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.