Skip to content

Inkoop en aanbesteding prestatiecontracten

Koëter Vastgoed Adviseurs is, met haar eigen team van inkoopprofessionals, als één van de weinige vastgoedadviesbureaus in staat volledig zelfstandig uw inkooptraject of Europese aanbesteding voor u uit te voeren.  

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft een ruime ervaring met innovatieve contractvormen (bouwkundig en installatietechnisch) zoals meerjarenprestatiecontracten en heeft hiermee voor haar opdrachtgevers reeds enorme besparingen weten te realiseren met gelijktijdig een kwaliteitsverbetering. Door te gunnen op prijs en kwaliteit en dit ‘SMART’ te maken middels Kwaliteits Prestatie Indicatoren (KPI’s) en bonus-malusregelingen, kunnen leveranciers zich onderscheiden en hun beloften waarmaken in keiharde garanties.

Indien u wenst te weten waar voor u mogelijkheden liggen, kunt u de specialisten van Koëter Vastgoed Adviseurs vragen een ‘spend’ analyse op uw onderhoudsportefeuille uit te voeren op basis van de Kraljic-matrix.  Daarnaast is het mogelijk lopende contracten te analyseren en daarin verbeteringen door te voeren.

De deskundige inkopers van ons bureau kunnen de aanbesteding van bouw-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden voor u verzorgen. Wij adviseren op het gebied van inkoopvoorwaarden, contractvorming en verzorgen Europese aanbestedingstrajecten.

Met een innovatieve insteek van het inkoopproces lukt het ons vaak aanzienlijke inkoopvoordelen te behalen of binnen het bestaande budget een aanzienlijke kwaliteitsverbetering te bereiken.

Na inkoop kunnen wij de uitvoering van de werkzaamheden begeleiden, de kwaliteit van de uitvoering controleren en de financiële projectadministratie uitvoeren. Meerwerk kan worden voorkomen door zorgvuldig aanbesteden in combinatie met een strakke begeleiding van de uitvoering van de opdracht.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.