Skip to content

Marktanalyse

Marktanalyse

Voordat een project ontwikkeld wordt, is het raadzaam om vooraf te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de behoefte van de markt is. Is er een markt voor de te bouwen objecten, welke concurrenten zijn er, is de prijsstelling reëel? Koëter Vastgoed Adviseurs analyseert in hoeverre de gegeven locatie zich leent voor de beoogde functie, of er behoefte is aan het concept en welke opbrengsten te verwachten zijn.

Afhankelijk van de schaal van een project zal de diepgang en de uitgebreidheid van het onderzoek variëren.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.