Skip to content

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een meerjarenonderhoudsplan oftewel MJOP is een planning voor de lange termijn voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen. Gebouwen zijn voortdurend onderhevig aan slijtage door gebruik, weersinvloeden en veroudering. Voor het goed onderhouden van een gebouw is een onderhoudsplanning onmisbaar. Een planning die bruikbaar is voor het financieel management, de beheerders én uitvoerders. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Wat moet er in het MJOP staan?

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zijn drie elementen van het belang. In de onderhoudsplanning moet komen te staan over welk bouwdeel het gaat. Ook moet aangegeven worden wanneer deze precies aan vervanging en/of herstel toe is en wat de kosten hiervan zullen zijn. Hieronder lichten we drie aspecten toe:

  • Bouwdelen:
    • In het meerjarenonderhoudsplan moet staat om welk bouwdeel het gaat (bijvoorbeeld: kozijnen, gevel, dakgoot etc.)
  • Cyclus:
    • Dit gedeelte moet laten zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er herstel en/of vervanging plaats moet vinden.
  • Kosten:
    • In het meerjarenonderhoudsplan moet tot slot komen staan wat de kosten zullen zijn voor herstel en/of vervanging van de bouwdelen.

MJOP volgens NEN 2767

Op strategisch niveau (het beleid) worden de uitgangspunten voor de technische kwaliteit bepaald. Vanuit de geformuleerde uitgangspunten wordt de conditiemeting uitgevoerd van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige delen van het gebouw volgens de NEN 2767 norm.

Aan de hand van de condities berekenen wij de urgentie voor het onderhoud van het vastgoed en stellen wij voor u een MJOP (meerjarenonderhoudplanning) op waarmee de opties voor het uit te voeren onderhoud snel doorgerekend en beoordeeld kunnen worden. Met het onderhoudskostenkompas (kostenkengetallen) kunt u snel en doelmatig het reguliere en achterstallige onderhoud aan woningen en utiliteitsgebouwen begroten.

Meerjarenonderhoudsplan advies

Laat u adviseren door Koëter Vastgoed Adviseurs

Om gebouwen dus goed te kunnen onderhouden en/of beheren vraagt het om een goed beeld van de technische staat van een gebouw of diverse bouwdelen. Met een meerjarenonderhoudsplanning kan Koëter Vastgoed Adviseurs de onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten in kaart brengen en ondersteunt u bij het minimaliseren van deze kosten.

Door de MJOP heeft u een compleet overzicht in de korte- en lange termijn onderhoudsactiviteiten. Op basis van de beschikbare budgetten kijken we samen met u naar de eventuele risico’s en de beslissingen die genomen moeten worden over het noodzakelijke onderhoud. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.