Skip to content

Aanpassing duurzaamheidsparagraaf in taxatierapport

Aanpassing duurzaamheidsparagraaf in taxatierapport

In maart 2024 komt de eerste aanpassing van de duurzaamheidsparagraaf in het taxatierapport. Werkgroepen zijn op dit moment bezig om te bepalen wat de beste werkbare methode is voor de taxateur. In maart 2024 wordt voor de meeste taxaties de energetische opnamestaat een verplichting en moet de taxateur aangeven welke stappen genomen kunnen worden om het energielabel te verbeteren. Krijgt de taxateur hierin de juiste rol toebedeeld?

Dat een taxateur gevraagd kan worden om aan te geven wat er aan energiebesparende voorzieningen aanwezig is en welke andere opties er zijn kan de energietransitie een extra zetje geven. Ook kan de taxateur aangeven welke maatregelen in de toekomst verplicht gaan worden.

Geregeld geven wij daar cursussen en lezingen over die steeds druk bezocht worden. Immers moet een taxateur ook toekomstige kansen en risico’s inschatten.

Maar is het ook de rol van de taxateur om te gaan bepalen wat de duurzaamheidsmaatregelen precies gaan kosten, welke besparing dit oplevert en welke stappen gedaan moeten worden om een A-label te krijgen?

‘Dat gaat wat mij betreft te ver’, aldus Sander Koëter. ‘Daarvoor worden specialistische cursussen gegeven waarbij met software van bijvoorbeeld VABI een betrouwbare berekening conform de NTA8800 kan worden gemaakt. Als een taxateur dat goed moet kunnen uitvoeren dan zal er een cursus gevolgd moeten worden bij bijvoorbeeld www.onzejoost.nl, met bijbehorend kostenplaatje én een (jaarlijks her-) examen. Krijgen we dan ook een certificerende instelling met steekproef voor dit duurzaamheidsonderdeel voor taxateurs? Gaan we dan niet te ver? Taxeren is immers een specialisme met een geheel eigen dynamiek.’

Er is gekeken of mogelijk was om tijdens een opname van het pand gecombineerd de benodigde gegevens te verzamelen voor het onderhoud, de taxatie en een energielabel. Maar op deze manier meng je verschillende disciplines met elkaar hetgeen niet efficiënt bleek.

Als de voorgestelde maatregelen en kosten in het taxatierapport straks niet overeenkomen met de berekeningen van de energieprestatieadviseur kun je als taxateur de verschillen gaan uitleggen. En hoe zit het dan met de aansprakelijkheid?

Ook zijn er vanuit de EU plannen om het energielabelstelsel in 2030 grootschalig aan te passen.

‘Is het dan niet beter dat een opgeleide energie-prestatieadviseur bij het op te stellen energielabel ook de stappen en kosten naar energielabel A toevoegt? Deze adviseur heeft gespecialiseerde VABI software en is er speciaal voor opgeleid, gecertificeerd en belangrijk: verzekerd. Naar mijn mening hoort dit niet thuis bij een taxateur, tenzij natuurlijk taxatiebureaus eigen energie-prestatieadviseurs in dienst gaan nemen. Wel jammer voor al die, vaak zeer betrokken en deskundige, eenpitters.’ Aldus Sander Koëter.

Sander Koëter

Algemeen directeur

linkedin.com/sanderkoeter/

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.