Skip to content

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten 2017 is weer leverbaar

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten 2017 is weer leverbaar

Vastgoed Taxatiewijzer

Het handboek met dé kengetallen voor de beheer- en exploitatiekosten van beleggingsvastgoed in Nederland is sinds maart al weer beschikbaar. Deze kengetallen worden jaarlijks opgesteld door Koëter Vastgoed Adviseurs en zijn ontleend aan een gedetailleerde database met onderhoudskosten die al meer dan 30 jaar nauwgezet wordt bijgehouden.

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten 2017 bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van beleggingsvastgoed te kunnen inschatten. Dit handige boekje is gebaseerd op een eenvoudige, maar transparante en betrouwbare methode. Op basis van de categorie en het type gebouw zijn de exploitatiekosten, gesplitst naar bouwkundig en installaties, direct te bepalen. Er worden acht categorieën gebouwen onderscheiden met in totaal 150 gebouwtypen. Elk type wordt met een kleurenfoto en een beknopte omschrijving aangeduid. Hierdoor is het type gebouw snel terug te vinden.

Inmiddels zijn de in dit boekje opgenomen gebouwtypen en de kengetallen dé standaard geworden voor het bepalen van marktconforme exploitatiekosten van het vastgoed. Sinds geruime tijd is de Vastgoed Taxatiewijzer opgenomen in het Handboek modelmatig waarderen in verhuurde staat voor woningcorporaties en in het nieuwe EVS-taxatiemodel.  Tevens is de Vastgoed Taxatiewijzer in combinatie met REV® de leverancier van kostenkengetallen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor het opstellen van haar landelijke Taxatiewijzer Huurwaardekapitalisatie, aan Ortec – Finance voor het waarderen van het vastgoed, aan het Taxatie Management Instituut (TMI) en aan diverse grote banken, overheidsinstellingen en ministeries.

In deze nieuwe uitgave is op elke pagina naast het VTW-type ook een ID-nummer geplaatst wat correspondeert met het type in de Real Estate Valuator of kortweg REV®. Hierdoor kunt u eenvoudig het gewenste type uit de Vastgoed Taxatiewijzer terugvinden in REV®.

Verder zijn de OZB-tarieven per gemeente opgenomen alsmede de rioollasten, waterschappen, premies voor de opstalverzekeringen en de beheerkosten. Hierdoor heeft u met behulp van de Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten een duidelijk en betrouwbaar beeld van de te verwachten exploitatielasten van uw (beleggings-)vastgoed. 

Real Estate Valuator

De gegevens van de objecten zijn tevens opgenomen in REV®. Met deze handige digitale tool kunnen de exploitatiekosten van het vastgoed gespecificeerd worden en kan een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de herstel- en verbeterkosten. REV® omvat ca. 350 typen gebouwen waaronder woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, overheidsgebouwen, leisure, herbestemming, agrarisch vastgoed, zorginstellingen (Cure en Care), recreatie en onderwijs. Meer informatie over deze handige applicatie treft u aan op www.myREV.nl.

Steeds meer partijen werken met de kengetallen van de Vastgoed Taxatiewijzer in combinatie met REV®. We merken vanuit de markt dat er behoefte is aan verdere integratie tussen de Vastgoed Taxatiewijzer en de online applicatie REV®. Het doel is om de gebruiker in staat te stellen om via een uitwisselingssysteem de gegevens van de opgevraagde objecten in te lezen in een taxatierapport.

Het is belangrijk te weten dat de door REV® berekende exploitatie-, herstel- en verbeterkosten voor het te taxeren vastgoed worden gedekt binnen de verzekering van de taxateurs, Bavam en Schouten! Tot dusver is REV® het enige pakket dat dit predicaat heeft ontvangen.

Klik hier om naar de webshop te gaan: www.evaoshop.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.