Skip to content

Geen label C voor 2023?

Geen label C voor 2023?

Bij veel vastgoedeigenaren is het al bekend dat voor de kantoren vanaf 2023 een label C verplicht is. Wordt hier niet aan voldaan, dan verbiedt de overheid om het pand als kantoor te gebruiken of in gebruik te nemen. Daarnaast hebben diverse banken aangegeven dat zij vanaf 2030 alleen nog maar groene kantoren met label A in hun vastgoedportefeuille willen hebben.

Minder bekend is dat de verplichting uit artikel 5.11 uit het Bouwbesluit ook een aantal algemene uitzonderingen bevat:

  • De verplichting geldt niet indien de kantoorfunctie minder dan 50% van het gebouw omvat.
  • De verplichting geldt niet indien de kantoorfunctie minder dan 100 m2 bedraagt.
  • De verplichting geldt niet indien er sprake is van een van de uitzonderingen van artikel 2.2 van het Besluit “energieprestatie gebouwen” zoals voor religieuze gebouwen, monumenten, geen energieverbruik, tijdelijke gebouwen en gebouwen die gesloopt worden.

Daarnaast staat er in het laatste lid nog een uitzondering waar wij u in het bijzonder op willen wijzen:

Wanneer de maatregelen die nodig zijn om de energie-index te realiseren voor 1 januari 2023, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar, hoeven alleen die maatregelen genomen te worden die een terugverdientijd hebben tot en met 10 jaar.

De gebouweigenaar kan dus niet verplicht worden om over te gaan tot duurzame investeringen met een terugverdientijd van meer dan 10 jaar. Ook al betekent dit dat het kantoorpand op 1 januari 2023 nog geen label C bezit. De overheid heeft dus meer ruimte voor redelijkheid ingebouwd in deze strenge deadline.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp bel mij dan gerust op 040 280 00 24 c.q. 06 832 337 94 of mail mij via m.koeter@koeter.org.

Met vriendelijke groet,

Mr. Marjoleine van Schaik Koëter

Bron: Bouwbesluit

Artikel 5.11 Labelverplichting kantoorgebouw

1. Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een energie-index van 1,3 of beter.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw als de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het kantoorgebouw of in het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt kleiner is dan 100 m².

4. Het eerste lid is niet van toepassing op een kantoorgebouw dat behoort tot een categorie als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit energieprestatie gebouwen.

5. Wanneer de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde energie-index te realiseren voor 1 januari 2023, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar worden maatregelen genomen die een terugverdientijd hebben tot en met 10 jaar. In die gevallen kan worden volstaan met de daarbij behorende energie-index.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.