Skip to content

Milieubelasting warmtepomp

Milieubelasting warmtepomp

De productie van de warmtepomp blijkt veel vervuilender dan gedacht. De materialen die erin zitten belasten het milieu namelijk sterker dan voorheen werd aangenomen. Dit concludeerde De Nationale Milieudatabase (NMD) tijdens een actualisatie van de milieudata van warmtepompen.

Uit onderzoek van NMD kwam naar voren dat bestaande berekeningen niet meer kloppen. De milieubelasting was berekend met milieudata dat inmiddels niet meer representatief is voor de markt. Uit analyse bleek namelijk dat in de oude berekening  van warmtepompen maar een deel van materialisatie was meegenomen in de berekening en daarom geen volledig beeld heeft weergegeven, aldus NMD.

Koudemiddel en elektronica in de warmtepomp

Het koudemiddel dat in warmtepompen verwerkt is, blijkt slecht voor het milieu, tevens is ook de elektronica milieubelastend. Door deze materialen is de warmtepomp zelfs zó belastend dat volgens de milieuregels die onder het bouwbesluit vallen, bijna of zelfs helemaal geen huizen meer met dit soort warmtepompen mogen worden gebouwd.

Toch is de warmtepomp een duurzame toepassing en leveren ze een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en vermindering van de CO2-uitstoot.

Tijdelijke verrekenfactor

Jan-Willem Groot, directeur van Stichting NMD, wil zeker niet zomaar de milieudata voor warmtepompen  aanpassen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is de warmtepomp een belangrijk onderdeel en een onmisbare bijdrage voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom heeft de stichting een tijdelijke verrekenfactor ingevoerd, in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de FME en Techniek Nederland. Deze verrekenfactor zorgt ervoor dat de berekende milieu-impact tussen de oude en de nieuwe situatie gelijk getrokken wordt.

Uiterlijk 1 mei zal er een besluit worden genomen over het vervolg.

Warmtepomp toch duurzame oplossing

Door dit onderzoek is de warmtepomp nogmaals onder de loep genomen en wordt de warmtepomp gestimuleerd om zich nog verder te ontwikkelen. Denk aan bijvoorbeeld natuurlijke koelmiddelen, milieuvriendelijkere elektronica en de verlenging van de levensduur.

Want dankzij de warmtepompen verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot met de helft. Kortom, om de klimaatdoelstellingen te blijven waarborgen is de warmtepomp waarschijnlijk tóch de toekomst.

Alternatieve koelmiddelen

Omdat de zogenoemde F-gassen uitgefaseerd worden is de industrie naarstig op zoek naar alternatieven. In plaats van de nu gebruikte F-gassen kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van CO2 (R744) of propaan (R290). Meer informatie treft u aan op https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/ozon-en-f-gassen/koudemiddelen/

Wilt u weten wat de warmtepomp betekent voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Bron: https://milieudatabase.nl/nl/actueel/nieuws/milieubelasting-warmtepomp-valt-hoger-uit/ en www.infomil.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.