Skip to content

Minimaal Energielabel C verplicht voor kantooreigenaren

Minimaal Energielabel C verplicht voor kantooreigenaren

Het komt steeds dichterbij, 1 januari 2023, dan is het verplicht voor kantooreigenaren om minimaal energielabel C te hebben. (bron: www.rvo.nl)
Geen enkele kantooreigenaar kan het ontgaan zijn. Deze maand heeft de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een brief gestuurd richting alle kantooreigenaren. Diegene die óf géén groen energielabel hebben, dus kantoren met een D, E, F en G label, óf kantoren die überhaupt nog geen energielabel hebben moeten aan de slag. Energielabel wordt nu eenmaal verplicht voor kantooreigenaren en dat is maar goed ook.

Heeft u al contact opgenomen met uw bank? Want ook een aantal banken kunnen het voornemen hebben financieringsmaatregelen te stoppen indien u niet voldoet aan de minimale label C verplichting in 2023. 

Minimaal label C verplichting

De brief van de directeur-generaal van het ministerie van BZK sluit aan op het advies in het recent gepubliceerde EIB rapport van de Rijksoverheid wat gaat over het verhogen van het aantal bedrijven en instellingen dat de label C verplichting tijdig nakomt.

Wat staat er dan precies in die brief?

Er zijn verschillende stappen te doorlopen om aan de verplichting te voldoen van een minimaal energielabel C. Belangrijk is om eerst je energielabel te checken op https://www.ep-online.nl/.

Op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) staat precies hoe de verplichting van het energielabel luidt, inclusief alle uitzonderingen en bijzondere situaties.

Verplichting uitgesloten voor o.a.:

  • Kantoorgebouwen dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • Gebruikersoppervlakte van kantoorfuncties <50% van totale gebruikersoppervlakte gebouw;
  • Rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;

Bekijk meer uitzonderingen op: https://www.rvo.nl/

logo-real-estate-valuator

Bereken onderhoudskosten in REV

Bereken eenvoudig uw kosten van energiemaatregelen in de REV APP. Heeft u nog geen abonnement op REV? Bekijk hier een voorproefje van het uitdraaien van het rapport.

Koeter Vastgoed Adviseurs als uw persoonlijke adviseur voor verduurzaming

Indien u als kantooreigenaar acties moet ondernemen voor een nieuw energielabel óf het verhogen van uw energielabel kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerde adviseur, hij of zij kan u begeleiden en advies geven welke acties gedaan moeten worden om uw kantoorpand of gebouw te laten voldoen aan de wetgeving en verplichting. Voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij een van onze specialisten. Neem contact op via: www.koeter.org/contact

Klimaatverandering; de eerste stap in de goede richting

Energie label C is een eerste stap in de goede richting voor het klimaatakkoord. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Kortom, we moeten aan de slag. Gebouweigenaren met CO2-besparing & toezichthouders met de stimulatie en naleven van de wetgeving. Iedere kilo CO2 die we besparen telt mee, kilo’s die we hard nodig hebben om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Meer informatie over verduurzaming.

© Klimaatakkoord
Bron: klimaatakkoord.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.