Skip to content

Nieuwe beleidswaarde voor woningcorporaties

Nieuwe beleidswaarde voor woningcorporaties

Corporaties moeten jaarlijks rapporteren over de marktwaarde en beleidswaarde van hun vastgoedportefeuille. Echter gaat het berekenen van de beleidswaarde in de toekomst veranderen en moeten woningcorporaties dit op een andere manier gaan berekenen.

 

MJOP per woning of complex

Om een beter onderbouwde beleidswaarde te realiseren mogen woningcorporaties in plaats van één overkoepelend getal voor onderhoud verdeeld over alle woningen, in de toekomst ook per complex / woning een MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) maken en deze gebruiken. De rekenhorizon gaat hierbij van 15 jaar met eindwaarde naar 60 jaar zonder eindwaarde.

 

Realistischer beeld door MJOP

Op deze manier kunnen woningcorporaties gerichter per complex of per woning een onderhoudsplanning maken van de (jaarlijks) te verwachte onderhoudskosten van de woning en dit rapporteren. Er ontstaat daardoor een realistischer beeld van het vermogen en de relevantie kasstromen van de corporatie.

Exploitatie periodiek verbeteren

De huidige methodiek houdt o.a. geen rekening met verbeterinvesteringen die vanwege woontechnische veroudering noodzakelijk zijn. Dit blijft bij de nieuwe methodiek helaas bestaan. Wel wordt in de nieuwe methodiek een waardedaling ingerekend voor labels E, F en G. Deze waardedalingen zijn als volgt:

EPC label
Kosten
E
€ 4.820,-
F
€ 8.960,-
G
€ 15.210,-

Bron: Handboek modelmatig waarderen marktwaarde, versie januari 2024

Bij een label verbetering tot label D of beter zijn woningcorporaties verplicht deze investeringen mee te nemen in de waardering.

 

MJOP berekenen met myREV.nl

Met het uitdraaien en een MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) op myREV.nl ziet u direct hoeveel er jaarlijks (extra) gereserveerd moet worden voor onderhoud, keuringen en eventuele vervanging per objecttype. Ook kunt u de rekenhorizon eenvoudig aanpassen naar 60 jaar.

Meer informatie? Neem contact met ons op via: info@koeter.org of probeer REV® eens uit op myREV.nl/real-estate-valuator.

Instructievideo uitdraaien MJOP

Draai een MJOP uit op REV®

 

Met het uitdraaien van een MJOP (meerjaren onderhoudsplanning) op myREV.nl ziet u direct hoeveel er jaarlijks (extra) gereserveerd moet worden voor onderhoud, keuringen en eventuele vervanging.

Beschikbaar bij het PRO-abonnement.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.