Skip to content

Nieuwe rapportage “Vastgoedsturing met de basiswaardering” van Ortec Finance in samenwerking met 13 woningcorporaties

Nieuwe rapportage “Vastgoedsturing met de basiswaardering” van Ortec Finance in samenwerking met 13 woningcorporaties

Ortec Finance heeft in samenwerking met 13 woningcorporaties in februari jongstleden een nieuwe rapportage “Vastgoedsturing met de basiswaardering” uitgebracht. De Vastgoedtaxatie Wijzer (VTW) van Koëter Vastgoed Adviseurs wordt hierin nadrukkelijk aanbevolen.

De centrale vraag is hoe vastgoedsturing op een goede wijze kan worden uitgevoerd als voor de marktwaarde de basiswaardering wordt toegepast, zoals die is opgenomen in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

In het rapport zijn de volgende conclusies getrokken:

  • Onderhoud is een vrijheidsgraad. Uit de validatie van het Handboek blijkt dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de hoogte van het onderhoud bij de full waarderingen. Hierdoor heeft het gebruik van de VTW-normen voor marktconform onderhoud de voorkeur.
  • Als de corporatie het vastgoed beschouwt als een bedrijfsmiddel, dat ten dienste staat van de maatschappelijke rol, dan is een goed bruikbare complexprestatiemeting mogelijk met de marktwaarde volgens de basisversie van het Handboek.
  • Als het vastgoed wordt gezien als beleggingsmiddel zal de nauwkeurigheid van een full waardering gewenst zijn.
  • De basiswaardering voldoet uitstekend voor de bepaling van de beleidswaarde. Om toch de analyse uit te kunnen voeren, vormen de VTW-normen een bruikbaar alternatief. Hierin worden gebouwen in 8 categorieën onderscheiden met in totaal 153 gebouwtypen om de exploitatielasten van vastgoed in te kunnen schatten.
  • Voor de kasstroom voor het onderhoud heeft het gebruik van de VTW-normen de voorkeur boven het onderhoud uit de full waardering, omdat uit onderzoek is gebleken dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het bij de full waardering ingerekende onderhoud.
  • Voor het boordelen van investeringen is de basisversie minder geschikt, omdat het Handboek betrekking heeft op vastgoed in exploitatie en niet op nieuwbouw of het waarderen van verbeteringen.
  • Een alternatief voor het gebruik van de basisversie bij investeringen is het inschakelen van een taxateur om de marktwaarde en vervolgens op basis daarvan de beleidswaarde te bepalen.

In het rapport Ortec Finance wordt met nadruk aangegeven dat het gebruik van de VTW Exploitatiekosten van Koëter Vastgoed Adviseurs de norm is bij de basiswaardering en een betrouwbaar hulpmiddel bij het waarderen van het vastgoed.

U kunt het rapport hier downloaden.

Wilt u ondersteuning voor het vaststellen van de exploitatiekosten in uw specifieke situatie?

Bel mij dan gerust op 040 280 00 24 c.q. 06 301 726 77 of mail mij via a.koeter@koeter.org.

Met vriendelijke groet,

Sander Koëter

Directeur

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.