Skip to content

Onderhoudskosten zorggebouwen cure en care

Onderhoudskosten zorggebouwen cure en care

Als marktleider op het gebied van kostenkengetallen in vastgoed voert Koëter Vastgoed Adviseurs ieder jaar onderzoeken uit die tot specialisaties leiden binnen ons vakgebied. Afgelopen jaar heeft er een nieuwe uitgave plaatsgevonden van onze ‘’vastgoed taxatiewijzer voor zorggebouwen’’ die samen met de nieuwe eisen en verplichtingen een basis vormen voor een verdiepend onderzoek op onderhoudskosten van zorginstellingen cure en care.

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft een benchmark met kostenkengetallen voor cure en care, die wordt gevoed met gegevens van onze klanten en wordt getoetst op gegevens van het jaarverslag. Deze gegevens worden gespiegeld tegen de laatste keuringseisen, NEN-en en de wettelijke verplichtingen voor gebouwen(waaronder duurzaamheid).

Uit de analyse is gebleken dat de trendlijn afgelopen jaren dalend is. Uit onze benchmark en de meerjarenonderhoudsplanningen van onze klanten blijkt dat er 38,40 euro per m² BVO wordt begroot. Daarentegen komt er uit het onderzoek een gemiddelde prijs van 24,50 euro per m² BVO. Het verschil is opmerkelijk door de nog steeds groeiende wettelijke verplichtingen en verschillende eisen.

·     Om te voorkomen dat er onnodige uitgaven ten koste gaan van de zorg en haar cliënten heeft Koëter een aantal aanbevelingen opgesomd.

·     Professionaliseer het vastgoedbeheer, is het digitale dossier wel parallel aan de werkelijkheid? En controleer deze regelmatig.

·     Voorkom bezuinigingen in begrotingen door tijdig op de hoogte te zijn van nog te komen (nieuwe) kostenposten. En plan ze dan ook!

Deel uw kennis! Het zo volledig mogelijk invullen van de jaarrekening helpt u bij het spiegelen van uw eigen organisatie. Zo leert u van gemaakte keuzes en helpt deze informatie ons als onafhankelijke partij bij het opstellen van bruikbare adviezen.

Helpt u mee aan een groeiende benchmark, door het invullen van een korte vragenlijst? Neem contact op met ons.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.