Skip to content

Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed 2018

Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed 2018

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed 2018 is weer beschikbaar en  bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van beleggingsvastgoed te kunnen inschatten. Dit handige boekje is gebaseerd op een eenvoudige, maar transparante en betrouwbare methode. Op basis van de categorie en het type gebouw zijn de exploitatiekosten, gesplitst naar bouwkundig en installaties, direct te bepalen. Er worden 8 categorieën gebouwen onderscheiden met in totaal 153 gebouwtypen. Elk type wordt met een kleurenfoto en een beknopte omschrijving aangeduid. Hierdoor is het type gebouw snel terug te vinden. De kengetallen zijn ontleend aan het gedetailleerd systeem voor planmatig onderhoud van Koëter Vastgoed Adviseurs. De systematiek is mede ontwikkeld door FGH Vastgoed Expertise.

Naast de kengetallen voor te verwachten onderhoudskosten geeft de Vastgoed Taxatiewijzer een overzicht van overige exploitatielasten zoals OZB tarieven, riool-, waterschapslasten, verzekeringspremies, beheerkosten en kosten koper percentages. Ook wordt uitgebreide informatie gegeven over de herbouwwaarde, waardoor u de herbouwkosten nauwkeurig kunt bepalen. Dit boekje is, vanwege de betrouwbaarheid van de informatie en zijn handzame vorm, een handige hulp voor makelaars, taxateurs, beleggers, eigenaren en financiers in de vastgoedsector. Koppeling met REV 2.0 geheel vernieuwd. De gegevens van de objecten uit de VTW zijn tevens opgenomen in de Real Estate Valuator of kortweg REV 2.0.

Vanaf dit jaar is deze online versie automatisch gekoppeld aan een abonnement op de VTW. Met deze handige digitale tool kunnen de exploitatiekosten van het vastgoed gespecificeerd worden en kan een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de herstel- en verbeterkosten. REV 2.0 omvat circa 360 typen gebouwen waaronder woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, overheids- en zorggebouwen, scholen, recreatie, agrarisch vastgoed en herbestemmingsvastgoed. Meer informatie over de handige applicatie REV 2.0 treft u aan op www.myREV.nl.

Bestel op www.vaoshop.nl

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.