Skip to content

Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed

Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed

De nieuwe Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed 2019 (VTW®) verschijnt begin april en bevat zoals bekend alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van beleggingsvastgoed betrouwbaar te kunnen inschatten.

Nieuw is dat vanaf dit jaar naast de gebruikelijke exploitatiekosten voor de periode van 25 jaar, het zogenaamde uitpondmodel, ook de kengetallen voor het doorexploiteren van het vastgoed zijn opgenomen. In deze bedragen zitten ook de kosten voor groot onderhoud verwerkt, zoals het vervangen van dakpannen, voegwerk en kozijnen.

Verder kunt u nu ook van elk type in het boekje de bijbehorende QR-code scannen en ziet u het object meteen in de applicatie REV® verschijnen. Erg handig om meteen een object door te rekenen!

Dit handige boekje is gebaseerd op een eenvoudige, maar transparante en betrouwbare methode. Op basis van de categorie en het type gebouw zijn de exploitatiekosten, gesplitst naar bouwkundig en installaties, direct te bepalen. Er worden 8 categorieën gebouwen onderscheiden met in totaal 153 gebouwtypen. Elk type wordt met een kleurenfoto en een beknopte omschrijving aangeduid. Hierdoor is het type gebouw snel terug te vinden. De kengetallen zijn ontleend aan het gedetailleerde systeem voor planmatig onderhoud van Koëter Vastgoed Adviseurs. De systematiek is mede ontwikkeld door FGH Vastgoed Expertise.

Sinds vorig jaar is de VTW® automatisch gekoppeld aan een abonnement op de Real Estate Valuator (REV®). Met deze handige digitale tool kunnen de exploitatiekosten van het vastgoed gespecificeerd worden en kan een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de herstel- en verbeterkosten alsmede de kosten voor verduurzaming. REV® omvat circa 365 typen gebouwen waaronder woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, overheids- en zorggebouwen, scholen, recreatie, agrarisch vastgoed en herbestemmingsvastgoed. Meer informatie over de handige applicatie REV® treft u aan op www.myREV.nl.

Naast de kengetallen voor te verwachten onderhoudskosten geeft de Vastgoed Taxatiewijzer een overzicht van overige exploitatielasten zoals de meest actuele OZB tarieven, riool- en waterschapslasten, verzekeringspremies, beheerkosten en kosten koper percentages. Ook wordt uitgebreide informatie gegeven over de herbouwwaarde, waardoor u de herbouwkosten nauwkeurig kunt bepalen.

Wilt u meer informatie bel mij dan gerust op 040 280 00 24 c.q. 06 525 330 44 of mail mij via m.vandenabeelen@koeter.org.

Met vriendelijke groet,

Maarten van den Abeelen RT

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.