Skip to content

Zijn uw verhuurde gebouwen veilig genoeg?

Zijn uw verhuurde gebouwen veilig genoeg?

Gemeenten, corporaties en overheidsinstellingen verhuren gebouwen aan derden.
Meestal zijn afspraken gemaakt over wie het gebouw moet onderhouden en welke taken de (tijdelijke) gebruiker heeft om het gebouw in een bruikbare staat te houden. Eigenaar en gebruiker zouden dus hun verantwoordelijkheden moeten kennen.

In de praktijk blijkt dit maar al te vaak fout te gaan. Soms omdat het gebruik “maar tijdelijk is” en men een stichting een helpende hand wilde bieden. Soms omdat men snel een tijdelijke oplossing moest vinden omdat leegstand tot verloedering kan leiden of dat men bang is dat het pand wordt gekraakt. In alle gevallen moet de eigenaar zich realiseren dat hij/zij verantwoordelijk blijft voor het vastgoed én de veiligheid van de (tijdelijke) gebruikers. Is de eigenaar erg nalatig en gebeuren er ernstige ongelukken dan kan de eigenaar zich persoonlijk moeten verantwoorden bij de rechter. Op 24 januari 2013 stierf een antikraakbewoonster door elektrocutie tijdens het douchen in een woning van de gemeente Boxtel. De gemeente, de antikraakverhuurder en de technische dienst worden door de rechter verantwoordelijk gehouden voor het dodelijke ongeluk.   

Het gaat dus vaak mis omdat er bij tijdelijke huur onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het gebruik en de veiligheid van het pand en de gebruikers. Wordt een pand via de reguliere weg verhuurd en is er een professionele beheerder of makelaar bij betrokken dan worden afspraken goed vastgelegd in een huurcontract. Meestal op basis van standaard ROZ-voorwaarden, soms op basis van een op maat gemaakt contract. Een professionele beheerder zal altijd een (kruisjes)lijst opstellen wie waar voor verantwoordelijk is en wanneer welke keuringen uitgevoerd moeten worden. Dit heeft alles te maken met de (maatschappelijke) verantwoordelijkheid van de partijen. Maar bij tijdelijke huur is er vaak geen sprake van een huurcontract, laat staan een kruisjeslijst. Er wordt immers geen huur ontvangen dus moet alles zo goedkoop mogelijk geregeld worden.

Oorzaken die wij tegen komen waardoor het fout kan gaan zijn en het gebouw steeds onveiliger wordt of vervolgschade ontstaat:

 • Gebruikers die ondeskundig aan installaties gaan sleutelen.
 • Veiligheidskeuringen worden niet meer periodiek uitgevoerd.
 • Er is niet duidelijk vastgelegd welke onderhoudstaken en/of keuringen door de eigenaar en welke door de gebruiker dienen te worden uitgevoerd, waardoor het onderhoud helemaal niet meer of minimaal wordt uitgevoerd.
 • Er is geen opnamelijst opgesteld waarin staat wat de conditie van de ruimten en installaties is bij afsluiten van het huurcontract, hoe de ruimten bij huur beëindiging opgeleverd dienen te worden en welke verplichte keuringen gelden.
 • Door ondeskundige aanpassingen aan het waterleidingstelsel zijn dode leidingen ontstaan en is er een verhoogde kans op legionellabesmetting.
 • Indien in het gebouw nog asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dient middels een asbestinventarisatierapport vastgelegd te worden waar deze materialen zich bevinden en wat er op korte en langere termijn uitgevoerd dient te worden. Asbesthoudende bouwdelen dienen gemarkeerd te worden zodat door werkzaamheden geen asbestbesmetting kan ontstaan.
 • Indien niet periodiek een NEN 3140-keuring wordt uitgevoerd, is niet duidelijk of een installatie door verkeerd gebruik, slijtage of schade niet meer voldoet en een onveilige situatie kan ontstaan.
 • Door wijzigingen aan het gebouw voldoet de brandcompartimentering niet meer, waardoor een groter risico voor de gebruiker ontstaat. Ook het “vastzetten” van deuren in een brandscheiding geeft een groot risico.
 • Door het niet uitvoeren van periodieke keuringen aan installaties kunnen deze minder goed gaan functioneren waardoor risico’s kunnen ontstaan.
 • Door te zwaar belasten van vloerconstructies ontstaat er kans op het bezwijken van de vloer.

U kunt dit voorkomen door:

 • Het aanleggen van een goed gebouwdossier en dit ook actueel te houden.
 • Een duidelijk schema te maken van verplichte keuringen en ook streng toezicht op de naleving daarvan.
 • Goede afspraken te maken wie waar voor verantwoordelijk is door middel van een kruisjeslijst. Het lijkt simpel, maar dit werkt vaak het beste.
 •  Het gebouw periodiek te onderhouden omdat anders het gebouw en zijn installaties langzaam maar zeker in een steeds slechtere staat vervallen en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
 • Echte onderhoudswerkzaamheden ook door echte deskundigen te laten uitvoeren en niet door vrijwilligers.
 • En tot slot, controleer of laat het gebouw regelmatig controleren door een professionele en vertrouwde partij. Dat voorkomt een hoop problemen.

Mocht u zelf geen zicht meer hebben op welke verplichtingen u allemaal als eigenaar hebt bij (tijdelijke) verhuur van uw vastgoed dan helpen wij u graag om dit beter in de hand te krijgen. Ook als u bij één of meerdere werkzaamheden ondersteuning nodig heeft, kunt u contact opnemen met Koëter Vastgoed Adviseurs via telefoonnummer 040 280 0024 of een mail sturen aan secretariaat@koeter.org. Wij helpen u graag!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen.

Afmelden kan op elk gewenst moment.