Skip to content
denhaag-central-station-web

Gemeente Den Haag

Den Haag Centraal station
Projecten en opdrachtgevers

Overheid

Bent u eigenaar van een gebouw of bent u werkzaam in de vastgoedsector? De specialisten van Koëter Vastgoed Adviseurs kunnen u beter op weg helpen in de complexe materie van vastgoed.

Overheid

Zowel centrale als lokale overheden hebben vastgoed in eigendom, zoals ministeries, gemeentehuizen, politiebureaus, theatergebouwen, gevangenissen, brandweerkazernes etc. Vaak zijn deze gebouwen over diverse afdelingen en diensten verspreid, wat een totaalstrategie voor de totale vastgoedportefeuille bemoeilijkt. De burger daarentegen kijkt kritisch naar de wijze waarop de overheid gemeenschapsgeld besteedt. Met een proactief totaal vastgoedbeleid kan financieel en maatschappelijk rendement worden behaald. Een inventarisatie brengt meer transparantie aan in de vastgoedportefeuille.

Koëter Vastgoed Adviseurs ondersteunt overheden bij het inventariseren en waarderen van hun vastgoedportefeuille, het opzetten van onderhoudsplanningen en het begeleiden en inkopen van onderhoudswerkzaamheden en biedt ondersteuning aan technische diensten.

Overheidsinstanties zijn gehouden aan de Europese aanbestedingswetgeving, ook met betrekking tot het beheer en onderhoud van hun onroerend goed. Deze procedures zijn vaak complex en tijdrovend. De opdrachten worden dikwijls in langlopende contracten aanbesteed, wat om een zeer zorgvuldige voorbereiding en invulling vraagt. Het gaat immers om een lange periode waarin opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar naar tevredenheid willen werken. Wij adviseren en ondersteunen overheidsinstanties bij hun Europese aanbestedingsprojecten.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.