Skip to content

Avans Hogeschool

Project

Avans Hogeschool

Strategisch vastgoedbeheer

Opdrachtgever: Avans Hogeschool

Project: Vanaf 2006 ondersteunt Koëter Vastgoed Adviseurs Avans Hogeschool bij alle aspecten van het beheer en onderhoud van het vastgoed. Naast het jaarlijks inspecteren van het bezit en het daaruit actualiseren van de meerjarenonderhoudsverwachting, wordt het management ondersteund bij het opstellen van de jaarbegroting en het financieel en kwalitatief bewaken van het langetermijnonderhoudsresultaat. Daarnaast verzorgt Koëter Vastgoed Adviseurs de voorbereiding, inkoop en directievoering van verschillende onderhouds- en renovatieprojecten.

Omvang: Avans Hogeschool behoort met 25.000 studenten, 56 hbo opleidingen en 2.500 medewerkers tot de grote hogescholen van Nederland. Avans Hogeschool heeft locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, met een totale omvang van circa 120.000 m2 bruto vloeroppervlakte.

Periode: 2006 – heden

Europese aanbesteding prestatiecontracten

Opdrachtgever: Avans Hogeschool

Project: Koëter Vastgoed Adviseurs heeft, als onderdeel van een volledige strategische vastgoedbeheeropdracht, diverse onderhoudswerkzaamheden Europees aanbesteed volgens het format van meerjarenprestatieovereenkomsten. De ingekochte prestatiecontracten hebben betrekking op; elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud, schilderwerken, dakwerkzaamheden en overig bouwkundig onderhoud. Deze onderhoudscontracten dragen bij Avans Hogeschool inmiddels meer dan vier jaren bij aan een succesvolle regieorganisatie.

Omvang: Avans Hogeschool behoort met 25.000 studenten, 56 hbo opleidingen en 2.500 medewerkers tot de grote hogescholen van Nederland. Avans Hogeschool heeft locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, met een totale omvang van circa 120.000 m2 bruto vloeroppervlakte.

Periode: 2010 – 2012

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.