Skip to content

Ministerie van Financiën

Project

Ministerie van Financiën

Uitvoeren Onderzoek kostenforfait onroerend goed in Box 3.

Opdrachtgever: Ministerie van Financiën

Project: Het Ministerie van Financiën heeft aan Koëter Vastgoed Adviseurs gevraagd om de onderhouds- en exploitatiekosten voor vastgoedobjecten in box 3 te onderzoeken. De coalitie heeft besloten om vanaf 2026 een aangepast stelsel voor de vermogensrendementsheffing van box 3 in te voeren. Hierbij zal er een heffing plaatsvinden op basis van het werkelijk genoten rendement. Een belangrijk onderdeel van de bepaling van het werkelijke rendement is de bepaling van de kosten die gepaard gaan met de verhuuropbrengsten en waardeontwikkeling van de onroerende zaken in box 3. Het Ministerie van Financiën heeft aan Koëter Vastgoed Adviseurs gevraagd om deze kosten te calculeren. Dit onderzoek werd 8 september als bijlage bij de Kamerbrief over toekomstig stelsel Box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor dit onderzoek is er op geaggregeerd niveau op basis van een afspiegeling van de opgegeven onroerende zaken in box 3 een aantal belangrijke archetypes en de bijbehorende exploitatiekosten gecalculeerd. Hierbij is bij de indeling ervan zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de gegevens die vastgoedeigenaren zelf kunnen opzoeken of die beschikbaar zijn via de WOZ-gegevens.

Periode: 2022 – 2023

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.