Skip to content

Woningcorporatie de Alliantie

Project

Woningcorporatie de Alliantie

Inspecteren en opstellen meerjarenonderhoudsverwachting

Opdrachtgever: Woningcorporatie de Alliantie

Project: Koëter Vastgoed Adviseurs inspecteert voor de Alliantie een groot deel van haar vastgoedbezit. Diverse woningen van de Alliantie hebben inmiddels een eigen VvE bestuur en zullen op termijn verzelfstandigd worden. Koëter Vastgoed Adviseurs verzorgt als onafhankelijke partij voor de Alliantie een inspectie volgens de NEN 2767 van deze complexen, inclusief het opstellen van een meerjarenonderhoudsverwachting. Met behulp van de rapportage en meerjarenonderhoudsverwachting kunnen de Alliantie en VvE besturen afspraken maken over onderhoudswerkzaamheden en reservefondsen.

Omvang: De Alliantie is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Koëter Vastgoed Adviseurs inspecteert hiervan circa 2.400 verhuurbare eenheden.

Periode: 2012

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.