Skip to content

Woonzorg Nederland

Project

Woonzorg Nederland

Strategische onderhoudsadvisering

Opdrachtgever: Woningcorporatie Woonzorg Nederland

Project: Koëter Vastgoed Adviseurs heeft, als strategisch onderhoudsadviseur, richting gegeven aan het omvormen en inrichten van het strategisch onderhoudsbeleid. Na een uitgebreide analyse van het huidige onderhoudsbeleid en de besturing, heeft Koëter Vastgoed Adviseurs het verandertraject begeleid om de “grip op het onderhoud” te vergroten. Hierin is achtereenvolgens het onderhoudsbeleid geformuleerd op basis van financiële en kwalitatieve kaders, om vervolgens de meerjarenonderhoudsverwachting te vereenvoudigen en het beleid te implementeren. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud is verschoven naar de projectleiders, met duidelijke richtlijnen en besturingselementen voor het onderhoudsmanagement.

Omvang: Woonzorg Nederland bestaat uit bijna 27.000 huishoudens voor bewoners van zorgcentra. In totaal heeft Woonzorg Nederland 175 verzorgings- en verpleeghuizen in bezit. Bij elkaar opgeteld zijn dat bijna 17.000 verpleegplaatsen en verzorgingstehuisplaatsen.

Periode: 2010 – heden

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.