Skip to content
logo koeter vastgoed adviseurs kleur

Exploitatiekosten Zorggebouwen

Dit handige boekje is gebaseerd op een eenvoudige, maar transparante en betrouwbare methode.

Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Zorggebouwen

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Zorggebouwen bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van zorgvastgoed te kunnen inschatten. Dit handige boekje is gebaseerd op een eenvoudige, maar transparante en betrouwbare methode. Op basis van de categorie en het type gebouw zijn de exploitatiekosten, gesplitst naar bouwkundig en installaties, direct te bepalen. Er worden 7 categorieën gebouwen onderscheiden met in totaal 49 gebouwtypen. Elk type wordt met een kleurenfoto en een beknopte omschrijving aangeduid. Hierdoor is het type gebouw snel terug te vinden. De kengetallen zijn ontleend aan het gedetailleerd systeem voor planmatig onderhoud van Koëter Vastgoed Adviseurs. De systematiek is mede ontwikkeld door FGH Vastgoed Expertise. Naast de kengetallen voor te verwachten onderhoudskosten geeft de Vastgoed Taxatiewijzer een overzicht van overige exploitatielasten zoals OZB- tarieven, rioollasten, waterschapslasten, verzekeringspremies, beheerkosten en kosten koper percentages. Ook wordt uitgebreide informatie gegeven over de herbouwwaarde, waardoor u de herbouwkosten nauwkeurig kunt bepalen. Dit boekje is, vanwege de betrouwbaarheid van de informatie en zijn handzame vorm, een handige hulp voor eigenaren en financiers, makelaars, taxateurs, beleggers en beheerders in de vastgoedsector. De gegevens van de objecten zijn tevens opgenomen in de Real Estate Valuator of kortweg REV®. Met deze handige digitale tool kunnen de exploitatiekosten van het vastgoed gespecificeerd worden en kan een nauwkeurige inschatting gemaakt worden van de herstel- en verbeterkosten. REV® omvat nu circa 365 typen gebouwen waaronder woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, overheids- en zorggebouwen, scholen, leisure, recreatie, agrarisch vastgoed en herbestemmingsvastgoed. Door middel van een REV ID zijn deze typen snel op te zoeken in de online tool. Meer informatie over deze handige applicatie treft u aan op www.myREV.nl.

Andere uitgaves

Beleggingsvastgoed

exploitatiekosten beleggingsvastgoed

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Beleggingsvastgoed bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van beleggingsvastgoed te kunnen inschatten.

Bouwgebreken​

bouwgebreken taxatiewijzer

In deze Vastgoed Taxatiewijzer Bouwgebreken vindt u 147 van de meest voorkomende bouwgebreken van zowel bouwdelen als installaties.

Maatschappelijk Vastgoed

Deze Vastgoed Taxatiewijzer bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van Maatschappelijk Vastgoed te kunnen inschatten.

Onderhoudskosten
kompas

De Vastgoed Taxatiewijzer Onderhoudskostenkompas bevat alle gegevens die u nodig heeft om de onderhoudskosten van woningen en utiliteitsgebouwen te kunnen berekenen.

Schoolgebouwen

De Vastgoed Taxatiewijzer Exploitatiekosten Schoolgebouwen bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van schoolgebouwen te kunnen inschatten.