Skip to content

Vastgoedbemiddeling

Koëter Vastgoed Adviseurs heeft de expertise in huis om te adviseren bij de aan- of verkoop van commercieel onroerend goed, zoals kantoren, winkels en bedrijfsruimten. Daarnaast kunnen wij de aan- of verkoop van een woning begeleiden. Wij kunnen de onderhandelingen, bouwkundige keuringen, de keuze van de notaris, het zoeken naar de juiste financier en het advies bij verbouwplannen verzorgen.  

Onze taxateur verricht taxaties voor diverse doeleinden:

  • Ten behoeve van het verkrijgen van een financiering.
  • Voor de verzekering van vastgoed ten behoeve van de herbouwwaarde, de zogenaamde herbouwtaxaties conform artikel 7:960 BW. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk voor een kantoor of bedrijfsruimte, minder courante objecten en appartementencomplexen voor een Vereniging van Eigenaren.
  • Ten behoeve van planschade: bij wijziging van het bestemmingsplan is het belangrijk om te weten of er een waardevermindering optreedt van het vastgoed door deze wijziging. Ook voor toekomstige wijzigingen in bestemmingsplannen is het mogelijk om een risicoanalyse te maken voor eventuele schade die omwonende zullen gaan lijden.

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.