Skip to content

VVE

Wij adviseren en begeleiden in:

  • Opstellen van een plan van aanpak om een Vereniging van Eigenaren (VvE) te activeren.
  • Uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering met een uitleg over de VvE.
  • Opzetten van de financiële administratie en openen van bankrekeningen.
  • Inventariseren en beoordelen van de verzekeringen en contracten.
  • Opstellen van een exploitatiebegroting en een voorlopige, reële VvE bijdrage (bedragen worden geborgd door de Vastgoed Taxatiewijzer).
  • Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
  • Adviseren van de Algemene Ledenvergadering over de uitkomst van bovengenoemde handelingen zodat een gezonde VvE ontstaat.

Ook Verenigingen van Eigenaren moeten zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Sinds januari 2010 geldt voor VvE een verplichting tot inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iets meer dan de helft van de 115.000 VvE’s heeft inmiddels aan die verplichting voldaan. Het niet voldoen aan de inschrijvingsplicht is een economisch delict. Met als gevolg kans op € 16.500 boete, waarvoor u als lid van een VvE hoofdelijk aansprakelijk bent! De omvang of grootte van de VvE doet er niet toe. Het einde van gedogen – nu al meer dan een jaar – lijkt in zicht.

Als een VvE de verplichting tot inschrijving blijft negeren, komt de boete van € 16.500 steeds dichterbij.  U bent als appartementseigenaar verplicht lid van uw VvE. Dat hoort bij de aankoop van uw appartement. Veel van de VvE’s in ons land vergaderen niet, storten geen geld in een onderhoudsfonds en hebben zelfs geen administratie.

Het Kadaster beschikt (uiteraard) over alle splitsingstekeningen en -aktes. Het Kadaster helpt de Kamer van Koophandel met het opsporen van de in gebreke gebleven VvE’s.

Appartementseigenaren weten over het algemeen niet dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de boete die kan worden opgelegd. En, als het reservefonds van uw VvE niet voldoende geld in kas heeft, kan er zelfs beslag worden gelegd op uw privégeld en bezittingen. Voorkom de risico’s en neem initiatief!

Advies voor uw project?

Neem gerust contact op.